Wahadła z różnymi wkładami

LECZNICZE WIBRACJE

Każde ciało stale, płynne, gazowe jak tez organizmy żywe emitują określone wibracje. U człowieka każdy narząd, każda tkanka maja swoja częstotliwość drgań charakterystyczną dla niej, która stanowi jej matryce. Zakłócenie tego wzorca przez czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne powoduje wystąpienie schorzenia. Przy czym im większe są odchylenia częstotliwości od normy, tym cięższy jest przebieg choroby. Dlatego elementem leczącym mogą być instrumenty muzyczne emitujące odpowiednie utwory, misy, kamertony, metale, zioła, kryształy, olejki - to wszystko, co emituje określone wibracje. Bowiem proces leczenia to normowanie tych zakłóceń, zakłóceń wzorca wibracji. Posiadanie przyrządu, który odbiera i emituje wibracje, jest bardzo przydatne w procesie diagnozowania i wspomagania leczenia schorzeń. Takim przyrządem -  najbardziej efektywnym, który odbiera i emituje wibracje,  są wahadła stosowane w radiestezji.

 

Sprecyzuj wyszukiwanie

PDF Catalog